Promocja "Druga sztuka -50%"
-->

Promocja "Druga sztuka -50%"

2019-04-24 22:36

 

REGULAMIN PROMOCJI

 „DRUGA  SZTUKA - 50%”

DORATON

 

 1. Organizatorem promocji „Druga sztuka -50%” jest F.P.H. „DORATON” , ul. Mościckiego 27 , 33-100 Tarnów , Nip: 873 000 11 28
 2. Promocja  „Druga sztuka – 50%”  dotyczy wszystkich towarów handlowych będących ofertą sklepu.
 3. Promocja  „Druga sztuka – 50%” trwa od dn. 24-04-2019 r. do dn. 11-12-2019 r.
 4. Promocja dotyczy tylko  stacjonarnych sklepów firmowych DORATON. - tylko sklep w Galerii Jasło.
 5. Klient korzystający z promocji „Druga sztuka – 50%” uprawniony jest do zakupu pakietów składających się  2 sztuk produktów gdzie dla pierwszego produktu liczona jest obowiązująca cena detaliczna brutto a dla drugiego cena detaliczna brutto pomniejszana jest o 50%. ceny ceny detalicznej.
 6. Cena detaliczna brutto „ drugiego produktu” przed upustem musi być równa lub niższa od ceny  „pierwszego produktu”
 7. Promocja „Druga sztuka – 50%” dotyczy tylko transakcji w tzw. pakietach 2 szt. w przypadku zakupu trzeciej szt. obowiązuje aktualna cena detaliczna.
 8. Promocja „Druga sztuka – 50%”  nie dotyczy usług „szycia na miarę” oraz innych indywidualnych zamówień.
 9. Klient  może wielokrotnie brać udział w promocji pod warunkiem każdorazowego spełnienia warunków regulaminu opisanych w pkt. 5 , 6 , 7.
 10. Promocja „Druga sztuka – 50%” nie łączy się z inną formą promocji lub upustów.

 

 1. Klient kupujący towar w ramach promocji „Druga sztuka – 50%” ma prawo do odstąpienia zgodnie z odrębnymi przepisami , od umowy sprzedaży pod warunkiem zwrotu wszystkich produktów wchodzących w skład pakietu promocyjnego [ kompletny pakiet – 2 szt.].

Zasada ta dotyczy to również zwrotów związanych z reklamacją jakościową produktu.

 1. Klient uczestnik promocji „Druga sztuka – 50%” nie jest uprawniony do odstąpienia od umowy sprzedaży tylko jednego towaru , lub po 1 szt. z różnych pakietów.
 2. Treść regulaminu nie ogranicza praw klienta wynikających z prawa do reklamacji jakościowej zakupionych towarów .
 3. W kwestiach nie objętych regulaminem mają zastosowanie przepisy innych obowiązujących aktów prawnych .

 

          Tarnów 10-12-2019 r.

         F.P.H. Doraton