Regulamin

1.

Właścicielem sklepu internetowego https://www.doraton.pl/ jest firma

FPH Doraton z siedzibą 
w 33-100 Tarnów, ul. I. Mościckiego 27, NIP: 873-000-11-28 

 

2.

Sklep Doraton zwany w dalszej części regulaminu Sklepem prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem sieci Internet. Złożenie zamówienia stanowi umowę kupna - sprzedaży w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

 

 3.

Klientami Sklepu mogą być osoby, które ukończyły 13 lat. (K.C.Art.11-24). Jeżeli ten warunek nie jest przestrzegany umowa jest niewiążąca.

 

4.

Wszystkie ceny podane na stronie internetowej Sklepu wyrażone są w złotówkach i są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Jeżeli nie wskazano inaczej, podane ceny nie obejmują kosztów przesyłki.

 

5.

Przez złożenie zamówienia należy rozumieć dodanie do Koszyka produktów z oferty Sklepu poprzez wypełnienie formularza zgodnie z informacjami podanymi w w/w formularzu.

 

 6.

Zamawiający zobowiązany jest do podania zgodnych ze stanem faktycznym danych w formularzu zamówienia. Nieprawidłowo wypełnione formularze mogą utrudnić lub uniemożliwić realizację zamówienia.

 

Sklep zastrzega sobie prawo weryfikacji dokonanego zamówienia drogą e-mailową bądź telefoniczną oraz jego anulowania w przypadkach uzasadniających wątpliwości co do możliwości realizacji zamówienia.

 

7.

Możliwe są następujące formy płatności za zamówiony towar:

- Przelewem

 

8.

Zamówiony towar dostarczamy za pośrednictwem firmy kurierskiej lub Poczty Polskiej. Informacja o koszcie dostawy wyświetlana jest w module 'koszyk sklepu' - z możliwością wyboru proponowanego wariantu.

 

 9.

W przypadku braku towaru w magazynie Zamawiający jest informowany o tym fakcie i związanym z tym wydłużeniem czasu realizacji zamówienia. Jeżeli Zamawiający nie wyrazi zgody na wydłużenie czasu realizacji zamówienia może całkowicie zrezygnować z zamówienia bądź też zrezygnować tylko z pozycji, która wydłuża czas realizacji zamówienia.

 

10.

Przyjęcie zamówienia do realizacji odbywa się po zaksięgowaniu przedpłaty na konto:

 

Stanisław Kołodziej, ul. Reymonta 7, 32 - 830 Wojnicz

nr konta: 09 1750 0012 0000 0000 3133 0068

 w tytule przelewu proszę wpisać kolejno numer zamówienia, imię oraz nazwisko

 

 

 11.

W przypadku, gdy w ciągu 7 dni od daty złożenia zamówienia nie zostanie uregulowana płatność, Sklep zastrzega sobie prawo do automatycznego anulowania zamówienia.

 

 12.

Wszystkie towary oferowane w Sklepie są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek Polski.

 

 13.

Sklep nie ponosi odpowiedzialności za nieterminowe dostarczenie zamówionego towaru przez Pocztę Polską oraz firmę kurierską oraz za uszkodzenia przesyłek powstałych na skutek działania poczty oraz firmy kurierskiej. Klient jest zobowiązany sprawdzić stan przesyłki podczas odbioru w obecności pracowników poczty/firmy kurierskiej i w razie ewentualnych niezgodności co do stanu przesyłki zgłosić stosowną reklamację oraz poinformować o tym fakcie Sklep. Ewentualne reklamacje dotyczące uszkodzenia przesyłki powstałe podczas transportu będą rozpatrywane tylko i wyłącznie po sporządzeniu protokołu szkody spisanego przez odbiorcę i dostawcę przesyłki.

 

 14.

Pomimo dołożenia wszelkich starań by zamieszczone na stronie internetowej Sklepu opisy i zdjęcia towarów były zgodne ze stanem faktycznym nie gwarantujemy, że nie zawierają błędów. W szczególności dotyczy to kolorów, które ze względów technicznych mogą mieć minimalnie inny odcień na fotografiach i w rzeczywistości.

 

 15.

Regulamin określa zasady zakupów w Sklepie. Złożenie zamówienia jest równoznaczne ze zgodą na wszystkie postanowienia i informacje zawarte w regulaminie, dobrowolnym dokonaniem zakupu zamówionego towaru oraz wyrażeniem zgody na przetwarzanie przez Sprzedającego danych osobowych Kupującego do celów marketingowych oraz ewidencyjnych związanych z realizacją zamówienia.

Kupującemu przysługuje prawo do wglądu w swoje dane, do ich poprawiania oraz wniesieniu żądania o zaprzestaniu ich wykorzystywania.

 

 16.

Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego regulaminu bez uprzedzenia.

 

WARUNKI REKLAMACJI I ZWROTU:


1.    Towary oferowane w sklepie objęte są gwarancją producenta.

2.    Klient może zrezygnować z zakupionego towaru bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki, pod warunkiem, że nie był on używany oraz nie jest w żaden sposób zniszczony i jest ometkowany (zgodnie z ustawą z dnia 2 marca 2000 r, - Dz. U. z 2000 r Nr.2 poz.271). Towar nie spełniający powyższych warunków nie zostanie przyjęty do zwrotu.

3.    Koszt przesyłki reklamowanego towaru pokrywa sklep. Punkt ten dotyczy pokrycia kosztów najtańszej dostępnej formy przesyłki produktu.

4.    Zgłoszenie reklamacyjne musi być złożone na piśmie lub za pośrednictwem e-maila poprzez wypełnienie stosownego formularza.

5.    Podstawą przyjęcia zwrotu towaru jest dołączenie paragonu fiskalnego.

6.    Reklamacja zostanie rozpatrzona w ciągu 14 dni od daty dostarczenia uszkodzonego towaru pod adres firmy:

FPH DORATON, 33-100 Tarnów, ul. Mościckiego 27

7.    Różnice wynikające z indywidualnych ustawień komputera Klienta (kolor, proporcje itp.) nie mogą być podstawą reklamacji zakupionego towaru. W przypadku nieścisłości klient może skorzystać z prawa zwrotu towaru w terminie do 14 dni od otrzymania przesyłki. 

8.    Reklamacji podlegają wyłącznie wady ukryte powstałe z winy producenta. 

9.    Reklamacji nie podlegają: towary posiadające uszkodzenia mechaniczne oraz powstałe w wyniku braku lub nieprawidłowej konserwacji. 

10.    W przypadku gdy towar jest niezgodny z umową kupujący może żądać wymiany towaru na nowy lub zostanie zwrócona gotówka na rachunek bankowy klienta.

11.    Wszelkie rozliczenia wynikające z przyjętych zwrotów lub uznanych reklamacji zostaną rozliczone po ich rozpatrzeniu. Zwrot kosztów następuje przelewem na wskazany na formularzu zwrotu lub reklamacji rachunek bankowy klienta.


Przesyłki z wymienionymi produktami odsyłane są za pośrednictwem Poczty Polskiej, przesyłką zwykłą, chyba że klient zażyczy sobie aby wysyłka była na jego koszt.